Samen voor het beste resultaat.

Business

Wij mensen zijn continu in beweging en ontwikkeling. Dat geldt ook voor jou als leider, en mensen binnen jouw team en organisatie.  En dat is maar goed ook, want de wereld verandert continu. En om daarin optimaal te kunnen anticiperen, om te kunnen blijven werken naar de (samen) gestelde doelen is de ontwikkeling van de mens essentieel. Want zij maken het verschil, middels hun toewijding, kennis, houding en betrokkenheid. 

Ontwikkeling is een continu proces van zelfreflectie, bewustwording en verantwoordelijkheid. En deze ontwikkeling is voor elk persoon, team en organisatie anders en vraagt daarom ook om echte aandacht.   

Faciliteren van de juiste begeleiding en coaching op het gebied van vraagstukken die gaan over het menselijk aspect binnen  de organisatie, die invloed hebben op de dynamieken die spelen binnen de teams en de individuen, is waar ik kan helpen vernieuwende inzichten en perspectieven te creëren.  Vraagstukken die vragen om een onafhankelijke en objectieve, en bovenal een persoonlijke benadering. Waarbij ik als leiderschap,- team,-  en organisatiecoach werk vanuit het principe ‘caring & daring’ en vertrouwen; het fundament van waaruit ik met jou, jouw team en organisatie vertrek. Om zo juist samen te kunnen blijven streven en te werken naar het beste resultaat. 

Van leiderschapstrajecten voor managers en leiders, begeleiden van teams in de vorm van teamcoaching of persoonlijk leiderschap, laten we samen gaan verkennen wat jou verder gaat brengen, richting high performance.

 

Mijn opdrachtgevers zijn o.a. werkzaam bij;

logo-umcu
logo-heartbeats
achmea-logo
flevo-ziekenhuis
fnv
download 1
vfg
akd
logo-keylane

Leiderschaps ontwikkeling.

Ontwikkel jezelf als krachtige en professionele leider. Want elke verandering begint bij jou als leider, vanuit de  echte verbinding met jezelf. Van zelfreflectie tot bewustwording. We gaan reflecteren op waarden, drijfveren, talenten, rollen en doelen om vanuit daar te gaan richting jouw leiderschap. Het herkennen en doorbreken van patronen en dynamieken is namelijk een belangrijke eigenschap voor jou als leider. En ook dat begint bij het herkennen van jouw eigen patronen, zodat jij elke keer weer opnieuw bij jezelf kan blijven en vanuit daar kan observeren en intervenieren.  

Een leiderschapstraject is geen one size fits all, en toch in de basis gaat het altijd om de reis naar jezelf. En daarvoor is veiligheid nodig; ‘feeling secure’, om wel de spanning op te zoeken waar juist de groei zit. 

Nieuwsgierig? Laten we vrijblijvend verkennen wat de mogelijkheden zijn

gooische fotoshoot-nienke

Teamcoaching

Bij teamcoaching anders dan bij persoonlijk leiderschap, staat het geheel centraal, waarbij we samen toewerken naar een meer en meer zelfsturend team. Een team dat vanuit een staat van bewustzijn, dat werkt vanuit flow en waar sprake is van een hoge mate van betrokkenheid, waar vanuit er gezamenlijke gemaakte afspraken en commitment aangegaan wordt om zo te werken naar die hoge mate van performance. 

Tijdens deze teamsessies werken we naar relevante thema’s voor jou als team, waarbij we ten alle tijden starten met een gedegen kick off, waarbij het team de ontwikkelingdoelstellingen gezamenlijk bepalen. Als teamcoach observeer ik de patronen die zich in het team afspelen, waarbij ik het team bewuster maak voor effectieve en ook ineffectieve gedragingen en houdingen. 

Waar werken we naar toe;

– een groter gevoel van vertrouwen en veiligheid; uitspreken, aanspreken, afspreken
– bewustwording in het herkennen van en daadkrachtiger in het doorbreken van gedragspatronen, welke voorheen nog onzichtbaar waren
– proactiever, verantwoordelijker en beter in staat invloed uit te oefenen in de organisatie 
– hogere mate van flow en betrokkenheid

Als systemisch coach werk ik vanuit dat wat er is, vanuit de bovenstroom naar de onderstroom, waar echte transitie plaatsvindt. Daar begeleid ik jou en jouw team in, subtiel, stap voor stap. Opdat elk systeem weer een andere benadering vraagt.

Heb ik je interesse gewekt en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? 

gooische fotoshoot-nienke raam

Organisatieopstellingen.

Een organisatieopstelling is een krachtige methode om onzichtbare patronen en dynamieken aan het licht te brengen. Op die manier is het mogelijk om snel door te dringen tot de essentie. Onderstromen komen aan het licht, waarna oplossingsrichtingen zich aandienen. Voor welke vragen kan een organisatie opstelling verhelderend werken?

Hoe werkt een
organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling kan 1:1 of met representanten plaatsvinden. Deze laatste zijn nooit de collega’s of teamleden, omdat veiligheid en openheid een voorwaarde is hiervoor. Ik richt me met name op de 1:1 opstellingen, waarbij we kijkend naar patronen van jou als werkgever, manager of werknemer. We verkennen jouw vraagstuk, vanuit waar we gaan opstellen aan de hand van poppetjes of vloerankers. 

Een andere manier, die echter hoog over blijft, van organisatieopstellingen is dat we met het gehele team naar vraagstukken die we willen verkennen. We onderzoeken thema’s, aan de hand van vloerankers, die representant staan voor elementen en bijvoorbeeld functies. Hierbij nodig ik als coach werknemers uit bepaalde plekken in te nemen. Een mooie manier om werknemers onderling de mogelijkheid te geven om vanuit andere functies een vraagstuk te benaderen. Waarbij geldt; jij beoefent een bepaalde functie binnen je organisatie, maar die functie ben jij niet. Een voorwaarde voor deze manier van opstellen is het wegblijven van persoonlijke dynamieken en onderstromen tussen collega’s, om zo een veilige setting met elkaar te borgen.

Wil je meer weten? Een vrijblijvende koffie doen kan altijd !