Samen voor het beste resultaat.

Business

Wij mensen zijn continu in beweging en ontwikkeling. Dat geldt ook voor jou als ondernemer en mensen binnen jouw organisatie.  En dat is maar goed ook, want juist wij mensen maken het verschil. En tegelijkertijd vraagt juist dat verschil om aandacht, échte aandacht. En dat, dat vraagt om een veilige container. En laat nou in dat het fundament zijn van waaruit ik met jou, jouw team en organisatie wil en kan vertrekken. Om zo juist samen te kunnen blijven streven en te werken voor en aan het beste resultaat. 

Faciliteren van de juiste begeleiding en coaching op het gebied van vraagstukken die gaan over het menselijk aspect binnen  de organisatie, die invloed hebben op de dynamieken die spelen binnen de teams en de individuen, is waar ik kan helpen vernieuwende inzichten en perspectieven te creëren.  Vraagstukken die vragen om een onafhankelijke en objectieve, en bovenal een persoonlijke benadering.  

Van leiderschapstrajecten voor managers en leiders, begeleiden van teams in de vorm van teamcoaching of inidviduele coachingsessies, laten we samen gaan verkennen wat jou, de werknemers en de organisatie  verder gaat brengen. 

 

Ik coach o.a. voor:

logo-umcu
logo-heartbeats
logo-keylane

Persoonlijk leiderschap.

Ontwikkel jezelf als krachtige en professionele leider. 
Persoonlijk leiderschap begint bij de echte verbinding met jezelf. Van waarden en identiteit tot aan het gedrag. Wie ben je als mens, in de rol van leider en hoe kan je vanuit daar de ander ontmoeten? Hoe kan je vanuit die plek en in jouw kracht de verbinding aangaan met jouw team en organisatie? Waar ontmoeten jouw waarden die van de organisatie en hoe kan je vanuit daar zorg dat jij het verschil kan maken?

Een leiderschapstraject is geen one size fits all, en toch in de basis gaat het altijd om de reis naar jezelf. En daarvoor is veiligheid nodig. Daar besteden we dan ook aandacht aan, want vanuit veiligheid kan er pas echt vertrouwen ontstaan, krijgt kwetsbaarheid een plek, zodat er vervolgens ruimte is om de thema’s die zo essentieel zijn om je kracht als leider te staan aan te gaan. 

We gaan samen een reis aan die dieper gaat dan gedrag, maar juist op dat onzichtbare niveau van patronen, waarden en normen zich echt ontwikkelt. Opdat daar het echte werk plaatsvindt en je patronen en dynamieken kan aangaan en vervolgens echte keuzes kan maken vanuit jouw kern en in de rol als leider.

Kennismaken en verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen? 

gooische fotoshoot-nienke
gooische fotoshoot-nienke raam

Organisatieopstellingen.

Een organisatieopstelling is een krachtige methode om onzichtbare patronen en dynamieken aan het licht te brengen. Op die manier is het mogelijk om snel door te dringen tot de essentie. Onderstromen komen aan het licht, waarna oplossingsrichtingen zich aandienen. Voor welke vragen kan een organisatie opstelling verhelderend werken?

Hoe werkt een
organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling kan 1:1 of met representanten plaatsvinden. Deze laatste zijn nooit de collega’s of teamleden, omdat veiligheid en openheid een voorwaarde is hiervoor. Ik richt me met name op de 1:1 opstellingeen, waarbij we kijkend naar patronen van jou als werkgever, manager of werknemer. We verkennen jouw vraagstuk, vanuit waar we gaan opstellen aan de hand van poppetjes of vloerankers. o

Een andere manier, die echter hoog over blijft, van organisatieopstellingen is dat we met het gehele team naar vraagstukken die we willen verkennen. We onderzoeken thema’s, aan de hand van vloerankers, die representant staan voor elementen en bijvoorbeeld functies. Hierbij nodig ik als coach werknemers uit bepaalde plekken in te nemen. Een mooie manier om werknemers onderling de mogelijkheid te geven om vanuit andere functies een vraagstuk te benaderen. Waarbij geldt; jij beoefent een bepaalde functie binnen je organisatie, maar die functie ben jij niet. Een voorwaarde voor deze manier van opstellen is het wegblijven van persoonlijke dynamieken en onderstromen tussen collega’s, om zo een veilige setting met elkaar te borgen.

Wil je meer weten? Een vrijblijvende koffie doen kan altijd !

Teamcoaching.

Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waar gezegd kan worden wat er gezegd moet worden, waarin iedereen als gelijke gezien wordt, is waarin ik jou kan faciliteren.

Elk individu binnen een team en organisatie verdient aandacht. Tezamen met anderen maken zij het succes. Maar hoe vorm je met het team een geheel, bouw je op elkaars krachten en vul je elkaar aan waar nodig? Het ‘invliegen’ van een objectieve coach en intervisie begeleider kan net dat verschil maken, waardoor er dingen doorbroken worden en verdere groei mogelijk is. 

Van communicatie en feedback geven tot het zichtbaar maken en benoemen van bepaalde dynamieken die er spelen en waar aan voorbij gegaan wordt. Thema’s die invloed hebben op de output en het werkplezier.

Heb ik je interesse gewekt en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?