Samen voor het beste resultaat.

Business

Wij mensen zijn continu in beweging en ontwikkeling. Dat geldt ook voor jou als ondernemer en mensen binnen jouw organisatie.  En dat is maar goed ook, want juist zij maken het verschil. En tegelijkertijd vraagt juist dat verschil om aandacht, échte aandacht. Om samen te kunnen blijven streven en te werken voor en aan het beste resultaat. 

Faciliteren van de juiste begeleiding en coaching op het gebied van vraagstukken die gaan over het menselijk aspect binnen  de organisatie, die invloed hebben op de dynamieken die spelen binnen de teams en de individuen, is waar ik kan helpen vernieuwende inzichten te creëren.  Vraagstukken die vragen om een onafhankelijke en objectieve benadering.  

Van leiderschapsreizen tot cultuurreizen, van teamcoaching tot individuele coaching. Wil je weten wat ik voor jou als ondernemer, jouw organisatie of team kan betekenen, lees dan vooral verder. 

Liever gelijk persoonlijk kennismaken? Leuk, ik kijk er naar uit!  

Ik coach o.a. voor:

logo-umcu
logo-heartbeats
logo-keylane

Persoonlijk leiderschap.

Ontwikkel jezelf als krachtige en professionele leider. Persoonlijk leiderschap begint bij de echte verbinding met jezelf. Van waarden en identiteit tot aan het gedrag. Dat begint altijd bij jou, wie jij bent als mens en in de rol van leider. Als we naar die kern op zoek gaan, kan je vanuit daar ook de verbinding met je team en de organisatie aangaan. Zelfontwikkeling en teamontwikkeling staan hierin centraal. Vanuit veiligheid en vertrouwen gaan we vanuit die eerste ontdekkingsreis werken aan de vorm en de vraagstukken die naar voren komen als je vanuit daar het team en de organisatie ontmoet.  

We gaan samen een reis aan die dieper gaat dan gedrag, maar juist op dat onzichtbare niveau van patronen, waarden en normen zich echt ontwikkelt.

Deze reis vindt veelal plaats binnen Management Teams, waarin ook een grote behoefte is aan een optimalere samenwerking. Daarbij is een start altijd het creëren van een veilige container waarin we elkaar gaan ontmoeten. 

Het programma wordt afgestemd op de behoeftes, de vraagstukken  die er leven en de huidige situatie waarin de organisatie zich nu bevindt en zal altijd een combinatie  zijn van 1:1 coaching, meerdere groepssessies en reflectieopdrachten.

Kennismaken en verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen? 

gooische fotoshoot-nienke
gooische fotoshoot-nienke raam

Organisatieopstellingen.

Een organisatieopstelling is een krachtige methode om onzichtbare patronen en dynamieken aan het licht te brengen. Op die manier is het mogelijk om snel door te dringen tot de essentie. Onderstromen komen aan het licht, waarna oplossingsrichtingen zich aandienen. Voor welke vragen kan een organisatie opstelling verhelderend werken?

Hoe werkt een
organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling kan 1:1 of met representanten plaatsvinden. Deze laatste zijn nooit de collega’s of teamleden, omdat veiligheid en openheid een voorwaarde is hiervoor. Ik richt me met name op de 1:1 opstellingeen, waarbij we kijkend naar patronen van jou als werkgever, manager of werknemer. We verkennen jouw vraagstuk, vanuit waar we gaan opstellen aan de hand van poppetjes of vloerankers. o

Een andere manier, die echter hoog over blijft, van organisatieopstellingen is dat we met het gehele team naar vraagstukken die we willen verkennen. We onderzoeken thema’s, aan de hand van vloerankers, die representant staan voor elementen en bijvoorbeeld functies. Hierbij nodig ik als coach werknemers uit bepaalde plekken in te nemen. Een mooie manier om werknemers onderling de mogelijkheid te geven om vanuit andere functies een vraagstuk te benaderen. Waarbij geldt; jij beoefent een bepaalde functie binnen je organisatie, maar die functie ben jij niet. Een voorwaarde voor deze manier van opstellen is het wegblijven van persoonlijke dynamieken en onderstromen tussen collega’s, om zo een veilige setting met elkaar te borgen.

Wil je meer weten? Een vrijblijvende koffie doen kan altijd !

Teamcoaching.

Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waar gezegd kan worden wat er gezegd moet worden, waarin iedereen als gelijke gezien wordt, is waarin ik jou kan faciliteren.

Elk individu binnen een team en organisatie verdient aandacht. Tezamen met anderen maken zij het succes. Maar hoe vorm je met het team een geheel, bouw je op elkaars krachten en vul je elkaar aan waar nodig? Het ‘invliegen’ van een objectieve coach en intervisie begeleider kan net dat verschil maken, waardoor er dingen doorbroken worden en verdere groei mogelijk is. 

Van communicatie en feedback geven tot het zichtbaar maken en benoemen van bepaalde dynamieken die er spelen en waar aan voorbij gegaan wordt. Thema’s die invloed hebben op de output en het werkplezier.

Heb ik je interesse gewekt en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?